جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.20 / AO.22 (602)

سن: 10 + سال شدت: متوسط
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 6,8,9,10
بازیکنان: 7 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 18yrd منطقه

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. ترکیب ترکیب بین پیشین / هافبک ها.
  3. آموزش سریع (آمادگی بی هوازی).

این را به اشتراک بگذارید