جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

3 اختتامیه توپ (ترفند کلاه تکمیل)

جلسه

جلسه: AO.002

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 6 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 25x15 yrds

اهداف ورزش

  1. تکنیک های تکمیل و تیراندازی را از محدوده نزدیک ایجاد کنید.
  2. تکنیک سر و وللینگ را توسعه دهید.
  3. واکنش ها را به پایان برسانید و غریزه مهاجم را بسازید.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید