جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

مته تکمیل پویا

جلسه

جلسه: AO.005

سن: 15-Adlt شدت: کم
زمان: 25 دقیقه موقعیت ها: 7,9,11,10,8
بازیکنان: 6 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 2 فیلد

اهداف ورزش

  1. تیراندازی و در پایان روش.
  2. اختتامیه از تلاقی و برش پشت.
  3. زمان اجرا می شود و ترکیبات عبور.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید