تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.006

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 9,10,11,7
بازیکنان: 8 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 35x35 yrds

اهداف ورزش

  1. روش تیراندازی و اتمام را بسازید.
  2. توسعه آمادگی بی هوازی

این را به اشتراک بگذارید