جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

کنترل فوتبال و دریافت دریل 9 11yrs

تسلط بر کنترل پایه و تکنیک های دریافت در فوتبال بر اساس کنترل توپ است. در حال توسعه لمس و روش های دریافت توپ با اندیشه شناختی محدود اجازه می دهد بازیکن را به تصمیم گیری های دیگر در داخل بازی تمرکز می کنند. اینها آموزش فوتبال و تمرینات توانایی های فنی را در پشت دریافت و کنترل فراهم می کند.