تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

کنترل فوتبال و دریافت دریل 9 11yrs

مهارت کنترل اولیه و دریافت تکنیک در فوتبال پایه و اساس کنترل توپ است. در حال توسعه روش لمس و برای دریافت توپ با تفکر شناختی محدود اجازه می دهد تا بازیکن را به در تصمیم گیری های دیگر تمرکز در بازی. این مته فوتبال و ورزش های توسعه و راهبری توانایی های فنی در پشت receving و کنترل.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید