جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

کنترل فوتبال و دریافت دریل 9 11yrs

مهارت کنترل اولیه و دریافت تکنیک در فوتبال پایه و اساس کنترل توپ است. در حال توسعه روش لمس و برای دریافت توپ با تفکر شناختی محدود اجازه می دهد تا بازیکن را به در تصمیم گیری های دیگر تمرکز در بازی. این مته فوتبال و ورزش های توسعه و راهبری توانایی های فنی در پشت receving و کنترل.