جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

کنترل و دریافت دریل فوتبال و تمرینات برای جلسات مربیگری فوتبال که در آن موضوع کنترل، دریافت ارتباط مربوط است. کنترل و دریافت امتیاز مربیگری کلیدی

کنترل فوتبال و دریافت 12 15yrs

کنترل متوسط ​​مشکل و دریافت و contol دریل فوتبال. این جلسات در حال توسعه بازیکن در شرایط تحت فشار که در آن کنترل و تسلط توپ با تصمیم گیری با هم ترکیب شوند، تمرکز می کنند.