جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.13 / AO.14 / AO.21 (599)

سن: 12 + سال شدت: کم
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 6 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 25x15 yrds

اهداف ورزش

  1. سرعت بازی را توسعه دهید.
  2. توسعه زاویه پشتیبانی
  3. ایجاد تبادل چرخشی

این را به اشتراک بگذارید