جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

گرم کردن را تمرین کنید

این بخش جزئیات تمرینات گرم را که هم بازی های کوچک و هم تمرین هستند است. تمرینات و تمرینات گرم کننده قبل از تمرین باید سه جنبه اصلی را پوشش دهد تا برای دستیابی به حداکثر آمادگی فیزیولوژیکی باید آنها را لمس کرد. گردش خون - بالا بردن میزان متابولیک ، عضلات - کشش ، هماهنگی - تمرین اختصاصی فنی. 

زیر شاخه ها

درم وارمپ

تمرینات گرم کردن روشهای بیشتری برای گرم کردن بازیکنان است. اینها را می توان با فوتبال یا بدون آن انجام داد. اکثر تیم ها قبل از تمام تمرینات فوتبال به عنوان بخشی از برنامه گرم کردن کامل تیم ها ، تمرینات گرم کنندگی را انجام می دهند.