جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

مدل آموزشی

مدل آموزش در لحظات بازی 4 با هم مرتبط است، رفتارهای خاصی را در یک سری تمرینات انجام می دهد که سبک خاصی از بازی را ایجاد می کنند. هر فاز بیشتر به قسمت فیزیکی زمین فوتبال مربوط می شود که موضوع خاصی با آن ارتباط دارد. برای پیوند به مراحل مختلف آموزش، از مدل تعاملی زیر استفاده کنید. دوره زمانی تاکتیکی. برای جزئیات بیشتر در مورد این روش به نظریه دورهی تاکتیکی.


به دنبال مدل های ماکرو و زیرمجموعه مدل بازی ما یک تقویم آموزش دوره ای با استفاده از چرخه های ماکرو و چرخه های میکرو را برای ارائه اهداف آموزشی ما با توجه به مراحل مختلف فصل تیم (یعنی رقابت، فصل آزاد و غیره) ایجاد می کنیم. برنامه درسی برنامه درسی برنامه درسی یا فوتبال می تواند برای ارائه یک چارچوب و شناسایی جنبه های بازی تعیین شود که برای توسعه سبک خاص و روش بازی ضروری است. هدف یک برنامه درسی با رهنمودهای سفت و سخت نیست که یک مدل استاندارد را ایجاد می کند که خلاقیت مربیان فردی را محدود می کند. هدف این است که یک کتابخانه عمومی از تمرینات و جلسات آموزشی ایجاد کنید که باید به نیازهای منحصر به فرد محیط مربیگری و بازیکنان فوتبال مربوط باشد. ایجاد یک فعالیت و تمرین لذت بخش و چالش برانگیز برای کمک به فرآیند یادگیری بهتر. PSC تجویز نمیکند که هر یک از روشها را به عنوان راهی مناسب برای مربیگری بازی ارتقا دهد. در حقیقت، ریشه های این پروژه عمدتا در اعتقاد پایه گذاری شده است که راه های بی حد و مربی و بازی فوتبال وجود دارد. به همین ترتیب، ما به انعطاف پذیری و سازگاری اعتقاد داریم و مربیان در حال توسعه فلسفه و دیدگاه خود برای فوتبال هستند.