جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

آموزش U18 فوتبال

آموزش U18 فوتبال


تحت آموزش 18 مربیگری و آموزش تمرین برای بازیکنان جوان بزرگسالان. بازیکنان این گروه سنی باید با تمرینات پیشرفته تمرین با ترکیبی از اجزای فنی، تاکتیکی و فیزیکی آموزش عالی در معرض قرار گیرند. پیشرفت در تمرینات U14 فوتبال، آموزش U16 فوتبال، آموزش U18 فوتبال.

این را به اشتراک بگذارید