جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

"برنامه های توسعه و تمرینات آموزشی مبتنی بر
در روش شناسی مدرن و علوم نوری. "

منابع برای 25 + EPL و PRO COACHES

FA، USSF، SFA

آموزش و پرورش SOCCER DRILLS و FOOTBALL

"برنامه های توسعه و تمرینات آموزشی مبتنی بر
در روش شناسی مدرن و علوم نوری. "

مربیان UEFA PRO

HD VIDEO TUTORIALS & PDFS

جلسات آموزش 500 +

"برنامه های توسعه و تمرینات آموزشی مبتنی بر
در روش شناسی مدرن و علوم نوری. "

فوتبال دریل

HD VIDEO TUTORIALS & PDFS

جلسات آموزش 500 +

صدمات زانو

صدمات زانو محدوده از حاد به نوع صدمات استفاده بیش از حد.
عنوان تاریخ ایجاد
شکستگی استرس 27 فوریه 2010
داخلی غضروف منیسک آسیب 27 فوریه 2010
آسیب رباط متقاطع خلفی 20 دسامبر 2010
آسیب رباط متقاطع قدامی 27 فوریه 2011