جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

تعویض بازی Techincal،

جلسه

جلسه: AO.065

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: ALL
بازیکنان: 12 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: میدان کامل

اهداف ورزش

  1. توسعه توانایی بازیکن را به بازی تغییر دهید.
  2. در حال توسعه اجرا می شود کردن توپ به تسهیل سوئیچینگ فرصت بازی.