جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

7vs7 با مالکیت توپ GKS

جلسه

جلسه: WU.013

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 10-15 دقیقه موقعیت ها: ALL
بازیکنان: 16 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 60x40 yrds

اهداف ورزش

  1. آماده کردن بازیکنان برای بازی با افزایش درجه حرارت مرکزی بدن.
  2. کار گروهی و پشتیبانی (مالکیت توپ).
  3. سرعت بازی و پشتیبانی.