جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

گرم کردن روتین 2

جلسه

جلسه: WU.002

سن: 9-Adlt شدت: متوسط
زمان: 5-10 دقیقه موقعیت ها: 2,3,4,5,6
بازیکنان: 4 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 20 yrds

اهداف ورزش

  1. آماده کردن بازیکنان برای بازی با افزایش درجه حرارت مرکزی بدن.
  2. فعال گرم کردن امتداد برای آماده سازی عضلات برای فعالیت.