جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

دریل warmup چون

دریل گرم کردن روش منظمتر از اجازه می دهد بازیکن برای گرم کردن. این را می توان با یا بدون فوتبال انجام می شود. اکثر تیم های انجام دریل گرم کردن قبل از همه شیوه های فوتبال به عنوان بخشی از تیم کامل معمول گرم کردن.

عنوان تاریخ ایجاد
پویا گرم شدن 2.0 26 آوریل 2018
همپوشانی / 1 2 گرم کردن (ایتالیا) 02 اکتبر 2011
تئوری گرم کردن 31 اکتبر 2011
خط دفاعی گرم کردن (هندبال) 16 ژوئیه 2011
1vs1 گرم کردن (چابکی) 04 آوریل 2011
گرم کردن تهویه فنی 03 ژانویه 2011