جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: ACT.01 (633)

سن: 10 + سال شدت: کم
زمان: 10 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 1 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 24x10 yrd

اهداف ورزش

  1. ریسک آسیب را کاهش دهید.
  2. بهبود کارایی.
  3. آمادگی ذهنی
  4. ارتقاء مهارت و انعطاف پذیری مهارت.

این را به اشتراک بگذارید